Matkontakt

Trenger dere hjelp eller råd?

En matfaglig veiviser!

Mindre matprodusenter med mindre enn ti ansatte kan få tilbud om kompetanse for å lykkes med videre utvikling og verdiskaping. Norge er delt inn i fem kompetansenav, som utarbeider tilbud om kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og en såkalt ”besøksordning”. Matkontakten her fungerer

både ved at jeg er ute i bedriftene, men også at det settes opp relevante kurs som småbedrifter kan melde seg på. Jeg kan kartlegge bedriften i henhold til dagens situasjon, potensialet og behov. Jeg vil også kunne bistå til utvikling av IK-mat og HACCP. Dere kan få hjelp til menyoppsett og

produktutvikling. Der det er behov kan jeg også sette bedriften i kontakt med andre relevante og nyttige miljøer. Hvis du vil lese mer om Kompetansenettverket kan du laste ned et faktaark fra Nofima her.