Tine

Demokurs på Gladmat og andre arenaer.

Nyhet – kom og smak!

Her fremmer vi norske varer, nyheter, eller spesielle produkter. Menyen og hele opplegget lages ut i fra kundens ønsker og behov. Målet er at deltakerne skal få oppleve

flest mulig bruksområder for produktene og bli inspirert til å lage mat av dem hjemme. I dette tilfellet var demokurset for Tine, men det kan være for hvem som helst. Et slikt

demokurs trenger heller ikke begrense seg til festivaler, men er aktuelt i alle sammenhenger der et produkt skal vises frem.